tašku taškais

tašku taškais
tàšku tàškais interj. nusakant taškymąsi: Ka mauna tàšku tàškais vaikas, nusitaškęs kaip velniukas Krš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • taškų lentelė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių rezultatų įverčių lentelė – susistemintas skaitinių duomenų kodeksas, leidžiantis ekvivalentiškai vertinti pasiektus varžybose rezultatus. Rezultatai, išreikšti nepalyginamais… …   Sporto terminų žodynas

  • tišku taškais — tìšku tàškais interj. 1. Vgr žr. tišku tašku 1: Tìšku tàškais vaikai leka Krš. Tišku taškais eina arklys par purvyną Trk. 2. nusakant kokį intensyvų darbą: Ot, mano duktė kad audžia, tai audžia: tìšku tàškais eina! Sln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taškuotinis — taškuotinis, ė adj. (1) Rtr 1. NdŽ išmargintas taškais, taškuotasis. 2. KŽ sudarytas iš taškų: Sklypo situacijos kontūrai plane apvedami taškuotine linija rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Punkttabelle — taškų lentelė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių rezultatų įverčių lentelė – susistemintas skaitinių duomenų kodeksas, leidžiantis ekvivalentiškai vertinti pasiektus varžybose rezultatus. Rezultatai, išreikšti… …   Sporto terminų žodynas

  • scoreboard — taškų lentelė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių rezultatų įverčių lentelė – susistemintas skaitinių duomenų kodeksas, leidžiantis ekvivalentiškai vertinti pasiektus varžybose rezultatus. Rezultatai, išreikšti… …   Sporto terminų žodynas

  • таблица очков — taškų lentelė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių rezultatų įverčių lentelė – susistemintas skaitinių duomenų kodeksas, leidžiantis ekvivalentiškai vertinti pasiektus varžybose rezultatus. Rezultatai, išreikšti… …   Sporto terminų žodynas

  • taškas — 1 tãškas sm. (4) Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; N, [K], L 1. apvali žymelė, dėmelė: Taškais margais pašlakytas SD164. Nemunės šviesiai geltonos, labiau baltos, taškaĩ in viršaus juodi Aln. Taškaĩs išsibėrę – tie jau nuodingi [grybai], nereik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taškuoti — 1 taškuoti, uoja, ãvo Rtr, BŽ459, DŽ, KŽ; L 1. tr. DŽ1 daryti taškus, žymėti taškais: Liniją taškuoti NdŽ. | refl. NdŽ. 2. tr. DŽ1 marginti taškais. ║ daryti strazdanotą: Saulėj taškuoja burną Sl. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taškinis — 1 taškìnis, ė adj. (2) DŽ, NdŽ 1. sudarytas iš taškų, nužymėtas taškais, punktyrinis: Taškìnis brūkšnys BŽ459. Karolinis žaibas dangaus skliaute atrodo kaip kreiva taškinė linija sp. 2. rašantis taškais: Taškinis savirašis prietaisas SkŽ216. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • combining diaresis — kombinaciniai du taškai viršuje statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Kombinacinis diakritinis ženklas ̈ . Kodas U+0308. Diakritinis ↑nulinio pločio ženklas, kuris su prieš jį einančia raide sudaro ↑kompozicinę ženklų seką, ekvivalenčią tai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”